Njals saga, kap. 19. Kálfalækur-bogen. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Reykjavík, AM 133 fol., 14r. Foto: Handrit.org.

Hvad er en saga

På dansk og mange andre sprog bruges ordet ‘saga’ som en litterær genrebetegnelse for en stor gruppe prosatekster, som blev skrevet på Island i middelalderen.

En saga er en bredt anlagt episk prosafortælling, der har et væld af personer, begivenheder og konflikter, der flettes sammen. En saga følger ofte en slægt igennem flere generationer eller folkene i et geografisk område. En saga kan dog være kort, og nogle sagaer fokuserer kun på en enkelt person, ligesom nogle har fokus på én konflikt.

Selvom den ældste sagaskrivning foregik på latin (som var middelalderens lærde sprog), begyndte islændingene hurtigt at skrive sagaerne på deres eget sprog, oldislandsk (eller norrønt). Der er kun overleveret sagaer fra Island.

På oldislandsk blev ordet ‘saga’ ikke brugt som en genrebetegnelse. Det oldislandske ord ‘saga’, som er beslægtet med verbet at ‘sige’ (isl. segja), betegner en historie eller en beretning uden skelnen til, om denne er lang eller kort, mundtlig eller skriftlig. På middelalderens danske sprog brugte man ordet i den samme betydning, men det forsvandt ud af sproget. Ordet ‘saga’ blev senere genoptaget i dansk, under indflydelse fra islandsk, i den genrespecifikke betydning via historikeres og romantiske digteres værker i slutningen af 1700-tallet og 1800-tallet.

Skrevet af Annette Lassen