Mosfjeld (Mosfell), udgravning af bygning hvor Egil muligvis boede. Foto: Einar Guðsteinsson

Kristin Marja Baldursdóttir: Kvinderne i Egils saga

Kvinderne i Egils saga er et essay, der trækker en række kvindeskikkelser, der har afgørende indflydelse på i især Egils skæbne Egils saga. Portrætterne tager især udgangspunkt i sagaens kapitel 79 og 88 og dermed i kvinderne Torgerd, hans datter, Tordis, hans steddatter, Asgerd, hans hustru samt den navnløse køkkenpige, der hundser med ham på hans dødsleje.

Egils saga kapitel 79 og 88

 Hør introduktionen til Egils saga.


Kapitel 79

Egils datter Torgerd er gift med Olav, som er en bærende karakter i Laksdølernes saga. Egils søn Bødvar omkommer ved en drukneulykke. Egil sørger ved at lukke sig inde i sin alkove for at dø, indtil Torgerd gennem klogskab overtaler ham til at digte et mindekvad om sin tabte søn – Sønnetabet.

Læs digtet igennem og tag stilling til følgende:

 • Hvad skildrer det? Hvordan inddrager Egil sig selv i digtet?
 • På hvilken måde hjælper digtekunsten ham ud af sin livstruende sorg.
 • Tag stilling til Torgerds rolle i Egils sorg. Hvordan hjælper hun sin far?
 • Find eksempler på skjaldedigtning i Sønnetabet.

Kapital 88

Egil er blevet gammel, blind og døv. Pigerne ler af ham, men han har endnu en plan at udføre: Han vil drage til Altinget med sine to kister fulde af sølv.

Beskriv Egils tilstand.

 • Hvordan oplever Egil sin fysiske tilstand i forhold til tidligere tiders?
 • Hvordan reagerer hans omgivelser? Hvad siger køkkenpigen til ham?

Hvilket forhold har Tordis til Egil?

 • Hvordan reagerer Tordis, hans steddatter, datter af hans bror Torolf, på Egils idé om at stryge sine sølvpenge ud over Altinget?
 • Overvej Tordis’ syn på Egil sammenlignet med de andres.

Kristin Marja Baldursdóttir: Kvinderne i Egils saga

Læs essayet igennem.

 • Fremhæv kort de egenskaber og skæbner, der karakteriserer de skildrede kvinder: Tora, Asgerd, Torgerd, Tordis og køkkenpigen på gården på Mosfjeld.

Find eksempler i teksten, der karakteriserer den som et essay.

 • Undersøg herunder indledningens funktion og forholdet mellem beskrivelser, værdiudsagn og refleksioner.
 • Hvilke påstande om sagaerne og specielt om Egils saga fremføres, og hvordan argumenteres der for dem?

Sæt fokus på Torgerd, Tordis og Asgerd.

 • Gør nærmere rede for hvilke roller, de indtager i forhold til Egil. 
 • På hvilke måder stod de bag Egil – inddrag herunder essayets sidste afsnit.

Temalæsning

Essayet Kvinderne i Egils saga kan indgå i temaet Kvinde, køn og identitet.

Sagaerne skildrer stærke og enerådige mænd. Man kan nogle gange spørge, hvor kvinderne blev af? Det undersøger en række litterære tekster. Et af svarene er, at kvinde og køn ikke nødvendigvis hænger sammen.

Kristin Marja Baldursdóttir: Kvinderne i Egils saga
Nanna Kathrine Brejnegaard: Kvinder skal overleve kvinder
Inger Bråtveit: Vardlokur
Inger Edelfeldt: Förr i tiden i ruinen
Nina Kreutzmann Jørgensen: Ti kortprosastykker
Gerdur Kristný: Tre sagadigte
Dy Plambeck: Skilsmisseskjorten