Liende (Hlíðarendi). Foto: Einar Guðsteinsson

Gunnar Staalesen: Banesår

Relaterede antologitekster

Banesår er en novelle, der er skrevet med udgangspunkt i Njals saga kapitel 46-51 og kapitlerne 74-75. Herudover inddrager novellen elementer fra tidligere episoder fra sagaen, der handler om Gunnars hustru Halgerd og hendes magt over mænd.

Der er hungersnød i Island. Gunnar opsøger Otkel for at købe hø og mad, men Otkel afviser. Herefter lykkes det Gunnars hustru Halgerd at overtale trællen Melkolf til at stjæle det og brænde Otkels forrådskammer ned. Bonden Mård foreslår Otkel, hvordan han kan afsløre tyveriet og dermed Gunnar som hæler.

Herefter udvikler konflikten mellem Gunnar og Otkel sig dramatisk med hævn og mord. I kapitel 74 dømmes Gunnar til landflygtighed, men vælger ikke at forlade sin gård Liende på trods af sin gode ven Njals opfordring. Han angribes og dræbes af en flok på fyrre mand under ledelse af Gisser. Halgerd går fri.

Njals saga Kapitel 46-51 og kapitel 74-75

Hør introduktion til Njals saga.


Njals saga kapitel 46-51

Læs kapitlerne 46-51 igennem og genfortæl indholdet for hinanden.

 • Undersøg, hvordan konflikten udvikler sig, og hvem der eventuelt er årsag hertil.

Sammenlign de råd, som Skamkel og Njal giver til henholdsvis Otkel og Gunnar.

 • Hvad er deres motiver? Hvilke principper hviler de på?

Undersøg Mårds rolle i konflikten.

 • Hvordan præsenteres han i kapitel 46? På hvilke betingelser går han ind i konflikten på Otkels side

Undersøg tingets måde at afgøre stridigheder på.

 • Hvordan fremlægger man sin sag? Hvordan afgøres sagen?

Undersøg temaet ’magt, venskab og retfærdighed’.

 • Sammenlign de råd, som Skamkel giver Otkel med de råd, som Njal giver Gunnar. Karakteriser derefter de to former for venskaber.

Undersøg retsprincipperne nærmere – begreberne selvdømme, forlig og landflygtighed.

 • Overvej hvorfor de stridende parter har brug for at samle mænd bag sig på Altinget.
 • Find eksempler på sagastil, dvs. måden at fortælle det dramatiske stof på.

Njals saga kapitel 74-75

Læs kapitlerne 74-75 igennem og genfortæl indholdet for hinanden.

Beskriv, hvordan afrejsen fra Island kommer i stand.

 • Hvem vil med? Hvilke råd får de forskellige deltagere?
 • Hvad er årsagen til, at Gunnar vælger at vende tilbage til sin gård Liende?
 • Overvej konsekvenserne af Gunnars beslutning.

Gunnar Staalesen: Banesår

Novellen er fortalt af en jeg-fortæller, der har en afgørende indflydelse på, hvordan konflikten eskalerer mellem Gunnar og Otkel og siden mellem Gisser og Gunnar, der fører til mordet på Gunnar. Fortælleren er følelsesmæssigt involveret, hvilket fremgår af novellens indledning og den overraskende slutning.

Læs novellen igennem og genfortæl indholdet for hinanden.

 • Hvad er der sket? Hvad sker der?

Undersøg novellens komposition.

 • I hvilken rækkefølge gengiver fortælleren handlingen? Hvor er den igangsættende begivenhed, vendepunktet og den afsluttende pointe placeret?

Sammenhold fortællerens indledende tanker om 'mandens svage punkt' med novellens overraskende afslutning.

 • Indkreds herved fortællerens rolle i konflikten mellem Gunnar, Halgerd og Otkel.

Fortælleren giver sig tid til at fortælle om Halgerds fortid.

 • Beskriv hvordan fortælleren opfatter hende med udgangspunkt i dette.

I sagateksten formidles indholdet af en objektiv, scenisk fortæller, der gengiver handlinger og replikker. I novellen er Mård fortælleren.

 • Find de elementer i sagateksten om Mård, som forfatteren Gunnar Staalesen udnytter til at udbygge karakteren Mård.
 • Hvad er hans motiv for at lægge en fælde, der afslører Halgerd? Hvad har han lært, da det hele er forbi og Gunnar dræbt?
 • Forfølg temaet om ’magt, venskab og retfærdighed’. Hvordan omformer novellen det i forhold til sagaen?

Temalæsning 1

Novellen Banesår  kan indgå i et tema om Den kriminalistiske fortælling.

En krimi er en fortælling om en forbrydelse, der fremstår som en gåde. Der er mange forbrydelser i sagaerne, og nogle af de litterære bidrag omformer dem til krimier, hvor læseren i den grad holdes hen. Krimien lægger spor ud, for først til sidst at afdække baggrunden for forbrydelsen.

Louis Jensen: Krimi
Christine Roj: Filtengel
Gunnar Staalesen: Banesår


Temalæsning 2

Novellen Banesår kan også indgå i temaet Mand i klemme.

Sagaerne skildrer stærke og enerådige mænd. Temperamentet slår gnister. Mandsrollen udfordres og forsvares. Flere af de litterære tekster belyser reaktionsmønstrene.

Philip Hansen: Holmgang
Hallgrímur Helgason: Kapitel 66
Louis Jensen: Rasstrup og Ringe
Johannesen & Meyer: Egils brevkasse
Gunnar Staalesen: Banesår