Tyrså (Þjórsá). Foto: Einar Guðsteinsson

Gerdur Kristný: Hjorts død og Tre sagadigte

Relaterede artikler

Gerdur Kristnýs digte henter stof fra Njals saga. Langdigtet om Hjorts død udspringer af sagaens kapitel 62-63. Gunnar og hans folk, heriblandt hans bror Kulskæg, er i konflikt med Starkad og hans folk. Inden de mødes til kamp ved Knavholerne har Gunnar en drøm. Han drømmer, at de kæmper mod en flok glubske ulve og i kampen dør Hjort. Drømmen viser sig at holde stik.

Bergtora er et digt om Njals hustru med afsæt i sagaens kapitel 128-129. Hendes stridigheder med Halgerd, Gunnars hustru, har ført frem til et hævntogt mod Njal og hans folk, anført af bonden Flose, der sætter ild på hans gård Bergtorskvol. Njal og Bergtora brænder inde på deres soveplads sammen med Tord Kåressøn.

Halgerd er Gunnars hustru. I sagaens kapitel 48 er det er lykkedes hende at stjæle hø og mad fra bonden Otkel, da de var ramt af hungersnød. Gunnar giver en hende lussing for den ugerning.

Digt om børn skildrer tre scener med børn og deres forældre.

Njals saga kapitel 62-63, 128-130

Hør introduktionen til Njals saga


Njals saga kapitel 62-63

Læs kapitlerne igennem og genfortæl indholdet for hinanden.

 • Undersøg form og opbygning i de to løsvers, som Gunnar fremsiger. Sammenlign med skjaldedigtningens formkrav.

 • Overvej drømmens betydning for, hvad der sker

Njals saga kapitel 128-130

Læs kapitlerne igennem og genfortæl indholdet for hinanden.

Karakteriser Flose, Njal, Skarpheden, Helge, Kåre og Bergtora.

 • Hvilke holdninger og reaktioner har de til angrebet på Njals gård?
 • Hvorfor er Flose bekymret efter mordbranden? Hvorfor er han optaget af at dræbe Ingjald?

Gerdur Kristný: Hjorts død

Læs langdigtet igennem og genfortæl indholdet for hinanden.

 • Beskriv digter-jegets tilstand før, under og efter kampen.
 • Overvej betydningen af de to sidste afsnit, hvor de vender hjem til moderen

Beskriv digtets opbygning og form.

 • Finde eksempler på allitterationer. Sammenlign med skjaldedigtningens formkrav.
 • Find eksempler på metaforer, der tegner digter-jegets tilstand.

Sammenlign digtet med Njals saga kapitel 62-63.


Gerdur Kristný: Tre sagadigte

De to første af tre korte digte skildrer de to store kvindeskikkelser fra Njals saga: Bergtora, Njals hustru, og Halgerd, Gunnars hustru. De tager udgangspunkt i kapitlerne 128-29 (Bergtora) og kapitel 48 med flere (Halgerd) fra sagaen.

Halgerd har stjålet mad og hø fra Otkel (kapitel 48). For det giver Gunnar hende en lussing. Det kommer han til at bøde for, da han under angreb beder om hendes hjælp – to lokker af hendes gyldne hår til sin bue ”for det gælder mit liv” – hvilket hun nægter og Gunnar bliver dræbt (kapitel 77). 

 • Undersøg kvindernes forhold til deres mænd, som de skildres i sagakapitlerne og i Bergtora og Halgerd fra Lauganes (Løgenæs).

Digt om børn har en enkelt reference til en sagaskikkelse. Det handler på lignende vis om relationer.

 • Beskriv digtets opbygning ud fra begreberne gentagelse og vending.
 • Sammenlign forældrenes rolle over for deres børn med moderens i Hjorts død.

Temalæsning 1

Langdigtet Hjorts død kan indgå i et tema om Døden skal have en årsag.

Døden kommer helt af sig selv. Kroppen degenerer og går i stå. Men døden kan også komme før tiden. Hævn, jalousi og mistro kan forårsage drab og tidlig død. I sagaerne dør mange. Det undersøger flere af de litterære bidrag nærmere.

Christian Dorph: Gunnars drøm
Gerdur Kristný: Hjorts død
Christine Roj: Filtengel
Harald Voetmann: Nyfældet dødning
Charlotte Weitze: Gudrun


Temalæsning 2

Tre sagadigte kan indgå i et tema om Kvinde, køn og identitet.

Sagaerne skildrer stærke og enerådige mænd. Man kan nogle gange spørge, hvor kvinderne blev af? Det undersøger en række litterære tekster. Et af svarene er, at kvinde og køn ikke nødvendigvis hænger sammen.

Kristin Marja Baldursdóttir: Kvinderne i Egils saga
Nanna Kathrine Brejnegaard: Kvinder skal overleve kvinder
Inger Bråtveit: Vardlokur
Inger Edelfeldt: Förr i tiden i ruinen
Nina Kreutzmann Jørgensen: Ti kortprosastykker
Gerdur Kristný: Tre sagadigte
Dy Plambeck: Skilsmisseskjorten