Alftenæs (Állftanes). Foto: Einar Guðsteinsson

Billeder

Relaterede sagatekster

Fotografier af landskaber i Island, Grønland og Norge udgør en væsentlig del af Sagatid. De er knyttet til de enkelte sagakapitler, hvor der er en sandsynlig overensstemmelse mellem ord og billede.

Topografi

I litterær betydning er topografien en betegnelse for et landskabs natur- og kulturudtryk, en stedsbeskrivelse, evt. også i et historisk perspektiv. En litterær topografi er en genre, hvor forfatteren skildrer en egns særlige træk i naturen og kulturen gennem tiderne.

I konstruktionen af en fortælling indgår en topografi, eller topos, der danner rammen for fortællingens udfoldelse. Det er i topos, at personerne handler: på Altinget, på havet, i en brændende gård eller igennem fjeldpas. Ofte er det læserens opgave at danne sig indre billeder af fortællingens topos.  

Sagafortællingernes begivenheder udfolder sig i et topografisk rum. Et landskab, himmel og hav, gårde og andre kulturelle mærker i landskabet udgør scenen for de dramatiske handlinger. Altinget er en hyppigt tilbagevendende typografi i islændingesagaerne, og når det nævnes, knytter læseren forestillinger om mange mennesker, forligsmøder, sværd og lanser og retsafgørelser til læsningen.

Alle fotografierne er optaget mellem september 2017 og maj 2018. De viser billeder af, hvordan landskaberne i dag tager sig ud. De udtrykker det, vi kan kalde for et ”distanceret nærvær” til sagaernes landskaber, deres topografier. De udtrykker en historisk distance, men også et fysisk nærvær, og dermed også et spil mellem før og nu.

I denne opgave skal I arbejde med billederne med udgangspunkt i Laksdølernes saga kapitel 36-37.

 

Laksdølernes sagakapitel 36-37

Hør introduktionen til Laksdølernes saga.

Læs kapitlerne igennem og genfortæl indholdet for hinanden.


Gør rede for konfliktstoffet.

  • Hvilke roller har Kodkel, Torlejk, Ildgrim og Rud i konfliktudviklingen?
  • På hvilken måde føres Torlejk ind i konflikten mellem Kodkel og Gudrun? Hvad tænker han herom?

Topografierne

Find eksempler i kapitlerne, hvor lokaliteter omtales. Tag udgangspunkt i videoen om Landskaberne i sagaerne.

  • Overvej, hvorfor sagaen er omhyggelig med at omtale lokaliteterne. Er det nødvendigt for fortællingen eller for den historiske dokumentation?

Billederne

I kapitlet indgår fire fotografier, der refererer til topografier, der skildres i Laksdølernes saga kapitel 36-37. Det første er et panoramabillede i bredformat.

Analyser billederne ud fra begreber som horisontlinje, vinkler, framing, lys og farver og motivplaceringer.

  • Konkluder for hvert enkelt billede, hvad fotografen vil udtrykke gennem fotografiets remediering.