Tyrså (Þjórsá). Foto: Einar Guðsteinsson

Christian Dorph: Gunnars drøm

Relaterede antologitekster

Gunnars drøm er en novelle, der er skrevet med udgangspunkt i Njals saga, kapitel 46-51, 61-62 og 74-75.

Der er hungersnød i Island. Gunnar opsøger Otkel for at købe hø og mad, men Otkel afviser. Njal giver Gunner det mest nødvendige. Gunnars hustru Halgerd, der ikke er tilfreds, tvinger trællen Melkolf til at stjæle mad og brænde Otkels forrådskammer ned. Bonden Mård foreslår Otkel, hvordan han kan afsløre tyveriet og dermed Gunnar som hæler.

Mange vil Gunnar til livs. Han får en advarsel om et ulveangreb i en drøm, og i den efterfølgende scene, lykkes det Gunnar og hans følgesvende at slå sine fjender ned, men hans bror Hjort dræbes.

Herefter udvikler konflikten mellem Gunnar og Otkel sig dramatisk med hævn og mord. I kapitel 74 dømmes Gunnar til langflygtighed, men han vælger ikke at forlade sin gård Liende på trods af sin gode ven Njals opfordring.

Njals saga kapitel 46-51, 62-63 og 74-75

Hør introduktion til Njals saga.

Læs kapitlerne igennem og genfortæl indholdet for hinanden.


Kapitel 46-51

 • Undersøg, hvordan konflikten udvikler sig, og hvem der eventuelt er årsag hertil.

Sammenlign de råd, som Skamkel og Njal giver til henholdsvis Otkel og Gunnar:

 • Hvad er deres motiver? Hvilke principper hviler de på?

Undersøg Mårds rolle i konflikten:

 • Hvordan præsenteres han i kapitel 46? På hvilke betingelser går han ind i konflikten på Otkels side

Undersøg tingets måde at afgøre stridigheder på:

 • Hvordan fremlægger man sin sag? Hvordan afgøres sagen?

Undersøg temaet ’magt, venskab og retfærdighed’

 • Sammenlign de råd, som Skamkel giver Otkel med de råd, som Njal giver Gunnar. Karakteriser derefter de to former for venskaber.
 • Undersøg retsprincipperne nærmere – begreberne selvdømme, forlig og landflygtighed. Overvej hvorfor de stridende parter har brug for at samle mænd bag sig på Altinget.
 • Find eksempler på sagastil, dvs. måden at fortælle det dramatiske stof på.

Kapitel 62-63

Sammenlign Gunnars drøm med den efterfølgende kampscene.

 • Hvilken funktion har drømmen i handlingen?
 • Hvilke symboler optræder i drømmen?

Undersøg de to løsvers nærmere, som Gunnar fremsiger.

 • Beskriv indholdet.
 • Gør rede for versene som eksempler på skjaldedigtning.

Kapitel 74-75

 • Undersøg årsagen til, at Gunnar - trods truslen om at blive dræbt - i sidste øjeblik vælger at blive på sin gård Liende.
 • Beskriv Kulskægs reaktion på Gunnars beslutning. Hvad forudsiger han?
 • Beskriv den efterfølgende retsproces.

Christian Dorph: Gunnars drøm

Læs novellen igennem og genfortæl indholdet for hinanden.

 • Hvad er der sket? Hvad sker der?
 • Hvad er jeres umiddelbare oplevelse af teksten: Nævn tre stikord.

Gør rede for novellens fortælleforhold:

 • Karakteriser fortælleren. Hvordan er han placeret i fortællingen? Beskriv hans sprogbrug.
 • Hvordan håndterer han konflikten, der udspringer af den manglende narko?Hvilke værdier baserer han sit liv på

Gør rede for novellens sprog:

 • Find eksempler på sprogbrug, der kan henføres til en sociolekt, dvs. en sprogbrug der tales af en bestemt befolkningsgruppe.
 • Overvej hvilke værdier og normer, der er knyttet til denne befolkningsgruppe og påvis, hvilke konsekvenser det har for medlemmernes handlingsmønstre.

Et væsentligt motiv i novellen er fortællerens erindring om en barndomsoplevelse, hvor han er på flugt fra rødderne fra Nøragersmindebanden, men reddes af Njalle.

 • Hvad betyder denne drøm – som fortælleren selv spørger om?

Træk paralleller mellem novellen og de udvalgte sagakapitler.

 • Overvej ideen med at flytte sagamiljøet ind i et kriminaliseret narkomiljø. Hvilken form for adaptation er der tale om?
 • Er der egenskaber hos sagaens Gunnar, som går igen i novellens fortæller?

Temalæsning 1

Novellen Gunnars drøm kan indgå i et tema om Klaner og kliker.

Sagaernes dramatiske handlinger foregår i alliancer mellem frie bønder. Nogle af de litterære bidrag flytter stoffet over i moderne klaner og klikker, hvor både sproget og indholdet lukker om sig selv. Det bliver til studier i etno-sociologiske miljøer – fra narkomiljøet til det smarte erhvervsmiljø.

Christian Dorph: Gunnars drøm
Philip Hansen: Holmgang
Tore Renberg: AMK


Temalæsning 2

Novellen Gunnars drøm kan også indgå i et tema om Døden skal have en årsag.

Døden kommer helt af sig selv. Kroppen degenerer og går i stå. Men døden kan også komme før tiden. Hævn, jalousi og mistro kan forårsage drab og tidlig død. I sagaerne dør mange. Det undersøger flere af de litterære bidrag nærmere.

Christian Dorph: Gunnars drøm
Gerdur Kristný: Hjorts død
Christine Roj: Filtengel
Harald Voetmann: Nyfældet dødning
Charlotte Weitze: Gudrun