Havregil (Hafragil). Foto: Einar Guðsteinsson

Anne Lise Marstrand-Jørgensen: Himmelland

Himmelland er en novelle, der er skrevet med udgangspunkt i trekantsdramaet mellem forsterbrødrene Kjartan og Bolle, der begge elsker Gudrun. Det kan vi læse om Laksdølernes saga, kapitel 39, 42, 43 og 49.

Først er Kjartan og Gudrun forelskede i hinanden. Da Kjartan opholder sig i flere år hos den norske konge, mens Bolle vælger at vende tilbage til Island, lykkes det Bolle at presse Gudrun til ægteskab blandt andet ved at antyde, at Kjartan og kongens søster Ingebjørg har et forhold. Da Kjartan vender hjem, vokser konflikten til kamp, hvorunder Kjartan dræbes.

Laksdølernes saga kapitel 39, 42-43 og 49

Hør introduktion til Laksdølernes saga.

Læs kapitlerne igennem og genfortæl indholdet for hinanden. Læg vægt på, hvordan intrigerne i trekantsdramaet mellem Gudrun, Kjartan og Bolle udvikler sig.


Kapital 39, 42-43

Gør nærmere rede for relationerne mellem Gudrun, Kjartan og Bolle.

 • Hvilke følelser har Kjartan og Bolle for hinanden?
 • Overvej hvorfor, far Olav er bekymret for forholdet mellem Gudrun og Kjartan.

Undersøg samtalen mellem Gudrun og Bolle nærmere.

 • Hvad bliver der sagt, og hvad forbliver usagt?
 • Overvej, hvorfor Olav ikke vil inddrages i sagen om Gudruns og Bolles eventuelle ægteskab.

Beskriv afskeden mellem Kjartan og Ingebjørg og den norske konge.

 • Hvilke holdninger kommer til udtryk?
 • Hvad ligger der bag kongens dom om Kjartans fremtid i Island?

Kapital 49

Find eksempler på sagastil i skildringen af kampen mellem Usviversønnerne og Kjartans folk.

 • På hvilke måder dramatiseres kampscenerne?

Undersøg nærmere Bolles og Kjartans roller i kampen.

 • Gør rede for deres holdninger, som de kommer til udtryk gennem deres handlinger. Hvad ligger der bag disse?

Hvordan reagerer Gudrun på Bolles drab på Kjartan?

Anne Lise Marstrand-Jørgensen: Himmelland

Læs novellen igennem og genfortæl indholdet for hinanden. 

 • Hvad er der sket? Hvad sker der?
 • Tegn en tidslinje over begivenhederne, der omtales i novellen.
 • Gør rede for novellens fortælleforhold i forhold til tid og personer.

Bobo, Gudrun og Kjartan har begivet sig ud på en dristig ekspedition ad Vest-stien langs farlige slugter og i regnfuldt vejr. Det ydre drama i landskabet krydser det indre drama mellem de tre.

 • Hvordan beskrives landskabet, som de befinder sig i? Hvad er Himmelland?
 • Forfølg landskabs- og vejrbeskrivelsen gennem novellen. På hvilke måder kommenterer den handlingen?

Heste udgør et motiv i novellen. De tre omtaler flere gange heste.

 • Hvordan skal de tolkes?

Undersøg trekantsforholdet mellem Bobo, Gudrun og Kjartan nærmere.

 • Karakteriser dem hver især gennem deres replikker og adfærd. Hvilke motiver er de hver især drevet af, og hvordan fremgår det af handlingen?
 • Inddrag deres forhistorier, som fortælleren fremdrager. På hvilke måder medvirker de til at øge konflikten mellem dem?
 • Inddrag historien om den utro ægtemand med et ridset ’A’ i panden. På hvilken måde belyser den konflikten?
 • Tag stilling til trekantsdramaets overordnede tema: broderskab, kærlighed og svigt. Tag udgangspunkt i novellens sidste afsnit og Gudruns afsluttende replik.

Undersøg novellens forhold til sagastoffet.

 • Hvilke konflikter fra sagaen kan vi genfinde i novellen?
 • Hvilke former for adaptationer er der tale om? 
 • Hvordan fortolker novellen sagaens trekantsdrama, herunder Bolles, Gudruns og Kjartans roller?

Temalæsning 1

Novellen Himmelland kan indgå i et tema om Kærlighedens vilkår.

Kærligheden mellem to mennesker sættes på prøve, når der kommer en tredje eller noget tredje imellem. Jalousien og hadet kan være dræbende. Tilgivelse og generøsitet kan genskabe kærligheden.

Kristian Olsen aaju: Thjodhilde
Nina Kreutzmann Jørgensen: Ti kortprosastykker
Anne Lise Marstrand-Jørgensen: Himmelland


Temalæsning 2

Novellen Himmelland kan også indgå i et tema om Den altomfattende natur.

Naturen sætter rammen for de dramatiske handlinger. Fjeldene, havet, dale og bakker er den topografi, som personerne forstår sig selv i. Det er deres råderum - og deres begrænsning. Fortællingernes grænse. Nogle af de litterære bidrag fokuserer på nærkontakten mellem menneske og natur.

Kristian Olsen aaju: I Thjodhildes øjne
Inger Bråtveit: Vardlokur
Anne Lise Marstrand-Jørgensen: Himmelland
Sørine Steenholdt: Independence