Bratteli, Eriksfjorden (Tunulliarfik), udsigt mod syd. Foto: Ivars Silis
Bratteli, Eriksfjorden (Tunulliarfik), udsigt mod syd. Foto: Ivars Silis

Kristian Olsen aaju: Thjodhilde og I Thjodhildes øjne

Relaterede sagatekster

Thjodhilde er en novelle, der er skrevet med udgangspunkt i Erik den Rødes saga, kapitel 5.

Erik den Røde har bosat sig i Bratteli i Sydgrønland efter flugt fra Island, hvor han er blevet erklæret fredsløs. Han er høvding i bygden i bunden af fjorden. Lejf, hans søn, udbreder kristendommen i Grønland på opfordring af den norske konge. Erik er imod den nye tro, men lader sig presse af sin hustru Thjodhilde til at bygge en kirke til hende.

Erik den Rødes saga kapitel 5

Hør introduktionen til Erik den Rødes saga.

Læs kapitlet igennem og genfortæl indholdet for hinanden.


Gør rede for forholdet mellem Lejf og Torgunna.

 • Hvordan vurderer Torgunna deres forhold, herunder relationerne til deres kommende barn?

Karakteriser Lejf på baggrund af hans gerninger i Norge, Vinlandet (i det nuværende New Foundland i Nordamerika) og Grønland.

 • Hvilke egenskaber besidder han, og hvordan vurderer sagaen ham?

Gør rede for forholdet mellem Erik og Tjodhild.

 • Hvori består deres konflikt?
 • Hvad betyder de efterfølgende begivenheder, hvor Erik forsøger at skjule sin skat, for deres forhold?

 

Kristian Olsen aaju: Thjodhilde

Læs novellen igennem og genfortæl indholdet for hinanden. 

 • Hvad er der sket? Hvad sker der?
 • Hvilket motiv i sagakapitlet tager novellen især op?

Novellen indledes med et replikskifte mellem Thjodhilde og Eirík.

 • Karakteriser måden, de taler sammen på.
 • Overvej, hvornår scenen finder sted i handlingen.

Forfølg historien om fåret og lammet i fjeldet.

 • Hvilke tanker har Eirík om det døde lam? Hvorfor har han overvejelser om, hvad han skal gøre?
 • Overvej, om der er en metaforisk forbindelse mellem dyrene og forholdet mellem Thjodhilde og Eirík.
 • Beskriv scenen, da Eirík vender tilbage til Thjodhilde.
 • Hvorfor hævder Eirík, at der har været uvejr i fjeldet? Kan vi opfatte uvejret metaforisk – og så fald: Hvad er det et billede af?

Naturen spiller en rolle i deres livsforståelse.

 • Hvordan oplever de hver især naturen?
 • Hvordan har naturen betydning for Thjodhildes tro?

Tag stilling til novellens slutning.

 • Hvad er grunden til, at Thjodhilde og Eirík genfinder hinanden?
 • Hvilket under har Thjodhilde oplevet?
 • Hvilken konsekvens tager Eirík af deres genforening?

Sammenlign novellen med Erik den Rødes saga, kapitel 5.

 • Hvilke former for adaptation er der tale om?

Kristian Olsen aaju: I Thjodhildes øjne

Læs digtet igennem, og fortæl kort, hvad det skildrer.


Digtets udtryk og indhold

 • Hvilke substantiver og adjektiver anvendes i beskrivelsen af landskabet?
 • Hvordan opfatter Thjodhilde naturen? Hvad er den udtryk for?

Inddrag fotografierne af Ivars Silis fra Bratteli, der indgår i Erik den Rødes saga, kapitel 5

 • Beskriv billederne: opbygning, farver og linjer.
 • Sammenlign billederne med Thjodhildes øjne. Find forskelle og ligheder.

Sammenlign digtet I Thjodhildes øjne med novellen Thjodhilde.

 • Er der overensstemmelse med novellens tema og det syn, som Thjodhilde har i digtet? 

Temalæsning 1

Novellen Thjodhilde og kan indgå i temaet Kærlighedens vilkår.

Kærligheden mellem to mennesker sættes på prøve, når der kommer en tredje eller noget tredje imellem. Jalousien og hadet kan være dræbende. Tilgivelse og generøsitet kan genskabe kærligheden.

Kristian Olsen aaju: Thjodhilde
Nina Kreutzmann Jørgensen: Ti kortprosastykker
Anne Lise Marstrand-Jørgensen: Himmelland


Temalæsning 2

Digtet I Thjodhildes øjne kan indgå i temaet Den altomfattende natur.

Naturen sætter rammen for de dramatiske handlinger. Fjeldene, havet, dale og bakker er den topografi, som personerne forstår sig selv i. Det er deres råderum - og deres begrænsning. Fortællingernes grænse. Nogle af de litterære bidrag fokuserer på nærkontakten mellem menneske og natur.

Kristian Olsen aaju: I Thjodhildes øjne
Inger Bråtveit: Vardlokur
Anne Lise Marstrand-Jørgensen: Himmelland
Sørine Steenholdt: Independence