Løgerne (Laugar). Foto: Einar Guðsteinsson

Inger Edelfeldt: Förr i tiden i ruinen

Relaterede antologitekster
Relaterede sagatekster

Förr i tiden i ruinen er en novelle, der er skrevet med udgangspunkt i Laksdølernes saga kapitel 55-56.

Sagakapitlerne skildrer hævntogtet mod Bolle, der mod sin vilje har dræbt sin fosterbror Kjartan på grund af deres stridigheder om den samme kvinde: Gudrun. Kapitel 55 slutter med en af islændingesagaernes mest kendte scener, hvor Bolles banemand Helge Hårdbenssøn tørrer sit blodige sværd af i Gudruns forklæde. Hævntogtet ledes af Haldor, Kjartans bror og søn af Olav og Torgerd.

Kapitlerne 55-56 i Laksdølernes saga er kulminationen af en lang række hændelser, der uundgåeligt har grebet ind i hinanden: kærlighed, jalousi, hævn og slægt er ingredienser heri. Drabet på Bolle fører til yderligere dramatiske optrin inden Gudrun i en høj alder kan gøre sit liv op.

Laksdølernes saga kapitel 55-56

Hør introduktion til Laksdølernes saga

Læs kapitlerne igennem og genfortæl indholdet for hinanden.

 • Find eksempler på sagastil, dvs. måden at fortælle det dramatiske stof på.


Kapitel 55

Dramaet udfolder sig på tre lokaliteter: På fjeldet, på sæteren og i sæterhytten, hvor Bolle og Gudrun opholder sig.

 • Undersøg hvordan de indgår i konfliktens udvikling.
 • Karakteriser Gudrun ud fra hendes adfærd under angrebet på Bolle.
 • Diskuter scenen, hvor Helge tørrer sit blodige sværd i Gudruns forklæde. Hvordan reagerer de omkringstående?

Kapitel 56

Gudruns reaktion på drabet af Bolle, hendes mand, er bemærkelsesværdig.

 • Hvilke overvejelser har Bolles banemænd om Gudruns reaktion?
 • Begrund, hvorfor Gudrun vælger som hun gør – at bytte bolig med Snorre.
 • Sammenlign slutningerne i kapitel 55 og 56 med hinanden. Hvilke indicier har vi for, at konflikten fortsætter?

Inger Edelfeldt: Förr i tiden i ruinen

Læs novellen igennem og genfortæl indholdet for hinanden.

Få hold på de forskellige lag i teksten:

 • Beskriv fortællerens forhold til sin far.
 • Med udgangspunkt i farens forskning og de unges rolleleg: Hvem er Gudrun - en fiktion, en konstruktion, en historisk person?
 • Beskriv rollelegens karakter af at være et jalousidrama.
 • Beskriv fortællerens reflekterede tilbageblik som ældre 60 år efter begivenhederne i ruinen.
 • Hvad er motivet for Ylva til at fortælle sin ungdomserindring?

I rollespillet indgår karakterer fra Laksdølernes saga

 • Hvem er der tale om, og hvem repræsenter hvem i rollespillet?
 • Undersøg rollefordelingen nærmere: køn og kønsrolle.
 • Hvordan indgår de i spillet og dramaet mellem Ylva, Anders, Kim og Göran?

Novellen handler om kærlighed og jalousi.

 • Hvordan udfolder temaet sig i rollelegen i ruinen?
 • Hvilke eftertanker gør fortælleren sig og kærlighed, når hun tænker tilbage?
 • Hvordan behandler novellen temaet i forhold til sagakapitlerne?

Temalæsning

Novellen Förr i tiden i ruinen kan indgå i et tema om Kvinde, køn og identitet.

Sagaerne skildrer stærke og enerådige mænd. Man kan nogle gange spørge, hvor kvinderne blev af? Det undersøger en række litterære tekster. Et af svarene er, at kvinde og køn ikke nødvendigvis hænger sammen.

Kristin Marja Baldursdóttir: Kvinderne i Egils saga
Nanna Kathrine Brejnegaard: Kvinder skal overleve kvinder
Inger Bråtveit: Vardlokur
Inger Edelfeldt: Förr i tiden i ruinen
Nina Kreutzmann Jørgensen: Ti kortprosastykker
Gerdur Kristný: Tre sagadigte
Dy Plambeck: Skilsmisseskjorten