Bratteli, Eriksfjorden (Tunulliarfik). Foto: Ivars Silis
Bratteli, Eriksfjorden (Tunulliarfik). Foto: Ivars Silis

Sørine Steenholdt: Independence 2.0 og Boomerang

Relaterede sagatekster

Sørine Steenholdts to tekster, novellen Independence 2.0 og digtet Boomerang, forholder sig på forskellige måder til kolonialiseringen af Grønland, der begynder i år 985, da Erik den Røde ankommer fra Island. Han er efter drab i Island dømt fredsløs. I Erik den Rødes saga, kapitel 5 er hans koloni i Sydgrønland etableret, og en ny magt trænger sig på: kristendommen.

Indførelsen af kristendommen i Grønland er det afgørende tema i sagakapitlet. Eriks søn Lejf udfører opgaven. Konflikten mellem den gamle tro og den nye kristne tro rammer ægteparret Erik og Tjodhild

Erik den Rødes saga

Hør introduktion til Erik den Rødes saga

Læs kapitel 5 igennem og genfortæl indholdet for hinanden.

  • Undersøg hvordan sagakapitlet forholder sig til kristendommens indførelse i Grønland.

Sørine Steenholdt: Independence 2.0

Læs novellen igennem.

  • Hvilken situation skildrer den?
  • Bestem novellens synsvinkel. Bestem forholdet mellem fortælleren og hovedkarakteren.
  • Gør rede for tekstens novelletræk: hovedkarakteren og handlingens tre faser.

Motiver og temaer

Beskriv Eriks erkendelsesproces, idet han går i land i Grønland. Hvad har han med i 'bagagen'? Hvordan oplever han det nye land?

  • Undersøg det afgørende vendepunkt nærmere: Hvilke ændringer indtræffer?
  • Undersøg forholdet mellem bosætterne og nomaderne, det arktiske folk. Diskuter herunder novellens slutning.

Sørine Steenholdt: Boomerang

Læs digtet igennem.

  • Hvordan er digtet bygget op? Giv hvert afsnit en passende overskrift.

Boomerang kaster et overblik over tiden, der følger efter kolonialiseringen i 900-tallet.

  • Hvem er digtets 'vi'?
  • Hvilke holdninger om kolonialisering udtrykker digtet?

Inddrag artiklen Nordbo og Inuit i en diskussion med Sørine Steenholdts tekster om historiske overgange, kulturmøder og kolonialisering.

Temalæsning 1

Steenholdts tekster kan indgå i et tema om Overgange: historie, kultur og tro.

Sagaerne er skrevet i en overgangstid, og de skildrer selv overgangstider og nye samfund. Fra hedenskab til kristendom. Fra Norge til Island, fra Island til Grønland. Hvad skaber et samfund? Hvilke kulturer bevares og fornyes? Det undersøger flere af de litterære tekster.

Elisabet Nemert: Sagornas ö
Ivars Silis: Ejnar holder ord
Sørine Steenholdt: Independence 2.0, Boomerang


Temalæsning 2

Kortprosa teksten Independence kan også indgå i temaet Den altomfattende natur.

Naturen sætter rammen for de dramatiske handlinger. Fjeldene, havet, dale og bakker er den topografi, som personerne forstår sig selv i. Det er deres råderum - og deres begrænsning. Fortællingernes grænse. Nogle af de litterære bidrag fokuserer på nærkontakten mellem menneske og natur.

Kristian Olsen aaju: I Thjodhildes øjne
Inger Bråtveit: Vardlokur
Anne Lise Marstrand-Jørgensen: Himmelland
Sørine Steenholdt: Independence