Gårdene (isl. Garðar, det nuværende Igaliku), udsigt mod kamppladsen. Foto: Ivars Silis

Ivars Silis: Ejnar holder ord

Relaterede antologitekster

Ejnar holder ord er et essay, der reflekterer over Totten om grønlændingene.

Hvem tilhører strandingsgodset fra et norsk skib? Er det de norske arvinger til de forliste, eller det er kirken, der begravede de døde søfolk i indviet jord? Er det grønlandsk eller norsk lov, der gælder? Det er tottens konfliktstof.

Totten om grønlændingene kapitel 4-6

Hør introduktionen til Totten om grønlændingene og læs resumeet af kapitlerne 1-3 igennem.
Læs kapitlerne 4-6 igennem og genfortæl indholdet for hinanden.

Konflikten udspiller sig mellem på den ene side grønlændingene Ejnar, biskop Arnald og de norske købmænd Asser, Kulben og Ketil.

 • Undersøg deres personlighed gennem deres ord og handlinger.
 • På hvilke måder bidrager de til konfliktens optrapning?

Ejnar forudser 'heftige stridigheder' efter, at han har dræbt Asser.

 • Hvorfor dræber Ejnar Asser?
 • Hvad sker der efterfølgende?

Undersøg, hvordan forhandlingerne på tinget i Gårdene (isl. Garðar, det nuværende Igaliku) forløber.

 • Hvilke krav opstilles fra parterne? Hvad er Sokkes, Ejnars far, rolle?
 • Hvorfor bryder forhandlingerne sammen?

Undersøg Kulbens videre skæbne, efter han har forladt Grønland.

 • Diskuter hvordan fortællingen forholder sig til magt, løfter og retfærdighed.

Ivars Silis: Ejnar holder ord

Læs essayet igennem. ​​​​​​

 • Hvad er dets emne? Vælg fem stikord.
 • Skab overblik: Inddel teksten i afsnit og giv hvert afsnit en overskrift, der afspejler indholdet.
 • Find eksempler på essayets genretræk: iagttagelser, erindringer og refleksioner.
 • Find eksempler på personligt sprog: ordvalg, sætningsemner og talemåder, der karakteriserer teksten.
 • Find eksempler på videnssprog: fagudtryk, fremmedord, tunge sætningskonstruktioner.
 • Undersøg, hvordan essayisten Ivars Silis bringer sin egen person ind i stoffet.

Undersøg, hvordan Ivars Silis behandler stoffet i Totten om grønlændingene.

 • Hvilke temaer finder han, er de centrale?
 • Hvilke aktuelle perspektiver ser han i spørgsmålene om ordholdenhed og om nationers indbyrdes forhold

Diskuter med udgangspunkt i Totten om grønlændingene og essayet Ejnar holder ord følgende:

 • Forholdet mellem ret og retfærdighed
 • Ejendomsret og brugsret
 • Kirkens rolle, fremstillingen af kristendommen
 • Hvad skaber et retssamfund?

Temalæsning

Essayet Ejnar holder ord kan indgå i et tema om Overgange: historie, kultur og tro.

Sagaerne er skrevet i en overgangstid, og de skildrer selv overgangstider og nye samfund. Fra hedenskab til kristendom. Fra Norge til Island, fra Island til Grønland. Hvad skaber et samfund? Hvilke kulturer bevares og fornyes? Det undersøger flere af de litterære tekster.

Elisabet Nemert: Sagornas ö
Ivars Silis: Ejnar holder ord
Sørine Steenholdt: Independence 2.0, Boomerang